Ubezpieczenie
turystyczne

Ubezpieczenie podróży zagranicznych, w podstawowym zakresie ubezpieczenia pokrywa również koszty leczenia i usług assistance w przypadku zachorowania na COVID-19.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe warunki ubezpieczenia, w tym ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności z nimi związane, jak również informacje na temat zasad działania produktu określone są w obowiązujących Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia "Generali, z myślą o podróży", przekazywanych każdorazowo Klientowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dostępnych na stronie www.generali.pl oraz u poszczególnych dystrybutorów lub w siedzibie Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z Polityką prywatności, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.