Informacja o zgłoszeniu sprzedaży lub nabyciu samochodu

W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu masz 14 dni na:

  1. powiadomienie zakładu ubiezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu
  2. podanie pełnych danych nabywcy pojazdu

Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij do nas w załączniku wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego. Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:

  1. AC/ASSISTANCE
  2. NNW
  3. OC o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania.

W przypadku nabycia samochodu możesz również skorzystać z tego formularza. Skuteczne przesłanie formularza nastąpi po załączeniu zdjęcia lub skanu: umowy kupna sprzedaży, faktury VAT lub oświadczenia o sprzedaży pojazdu z danymi nabywcy (pismo powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL (o ile został nadany) lub nazwę, siedzibę i numer REGON).

icon

Dane osobowe sprzedającego

Oświadczenia i załączniki

Załączniki możesz dodać używając przycisku "Dodaj pliki".
Jeśli używasz najnowszej wersji przeglądarki Chrome, Firefox lub IE, możesz po prostu przeciągnąć pliki bezpośrednio z Twojego komputera i upuścić je w obszarze poniżej.
Pamiętaj, że:

  • rozmiar pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5MB
  • dopuszczalny typ plików to: JPG/JPEG, PDF, PNG
  • maksymalna liczba załączników nie może przekroczyć 4 plików
+ Dodaj pliki